lördag 2 juni 2012

"Beläggningsarbete"

I mitten av maj dök det upp skyltar på gamla Börjevägen. Både nere vid Husbyborg, vid fyrvägskorsningen och borta hos oss vid kyrkan:

Beläggninsgarbete låter onekligen lovande, med tanke på den lappade och lagade vägen här ute. Inte minst de dåliga kanterna behöver åtgärdas.

21 maj såg vi så två mätbilar, som körde sakta längs vägen:

Dessa följdes av ett överflöd av röda och orangea pinnar längs vägkanten, som markerade var el- och teleledningar gick.

Efter ytterligare några dagar började det dyka upp gröna pinnar:

"Biotopskydd (rest av) allé", står det exempelvis längs kyrkomuren vid Börje kyrka.

Även den stora eken vid skolan har fått en pinne. I fredags stod det sedan någon med teodolit och mätte vid kyrkan.

Nu undrar vi förstås vad de egentligen ska göra med gamla Börjevägen. Behövs verkligen alla dessa markeringar för att laga vägen, eller att asfaltera om den? Ska de göra något mer, som att räta ut den här och var?

Vi väntar med spänning. Nu har de bara fyra veckor på sig, och än har själva arbetet inte börjat.

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar