måndag 28 februari 2011

Börjehistoria: Börje socken 1875, ur Konungariket Sverige

Första fyndet på Carolina var denna beskrivning av Börje socken:

 Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar, af Magnus Höjer, 1875.

Börje socken gränsar i sydost till Bondkyrko socken, i söder till Läby, i sydvest till Vänge, i nordvest till Jumkil, samt skiljes i nordost genom Jumkilsån från Åkerby och Bälinge socknar. Hemmantalet är 51 1/2 förm., hvaraf 35 1/2 skatte, 15 krono och 1 frälse; sammanlagda fastighetsvärdet år 1870 var 754,430 rdr rmt. Arealen är 0,411 qv.-mil. År 1870 var folkmängden 806 personer på 222 hushåll. Socknen bildar ett andra klassens pastorat med pastors lön reglerad till 3,150 rdr. Det är prebende till Upsala domkapitel. - Genom södra delen av socknen kommer järnvägen att gå från Upsala till Sala.

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar