lördag 13 mars 2010

Ännu en blogg till sammanställningen

Björn på Korsnäs Missionshus tipsade om ännu en missionshusblogg, nämligen Villberga utanför Enköping. Nu är huset strängt taget inget missionshus utan "bara" ett församlingshem, men vi ska inte vara knussliga då det delar mycket av missionshusplanlösningarna.

Så här ser det ut i Sveriges Bebyggelse, Uppsala län del V, tryckt 1947:
Så här beskrivs det i boken:

"Rösta 2:2, Villberga församlingshem.
Postadr.: Grillby. Tel. 158

Areal: 5.000 kvm. Tax-v. 15.000, därav mark
1.500, byggn. 13.500.

Fast. av trä, uppf. 1937. 1 vån. o. vindsvån., 2
samlingslokaler med plats för 150 o. 25 per-
soner, 1 bost.-läg. om 2 rum, kök o hall. Bekväml.:
El. ljus, vatten. Fast. ligger 300 m. från busshpl.
Församlingshemmet uppfördes 1937 på initiativ
av godsäg. M. Widlund.
Ordf.: Kontraktsprost Einar Spjut.

Äg.: Stiftelsen Villberga församlingshem.
Hyresgäst: Skolvaktmäst. Albert Lindeborg f.
1898 i Löts förs., son till August Lindeborg o. Te-
resa f. Palm, gift med Edit Charlotta f. Andersson

1898 i Villberga förs., dotter till Gottfrid Andersson
o Agnes f. Johansson, barn: Nils Arne F. 1922, Ro-
land f. 1924"

Jag länkar helt fräckt in en bild från bloggen som visar hur huset ser ut idag:
Nog har träden vuxit en hel del!

Bloggen finns nu med i vår sammanställning, med denna titel:

Villberga (maj 2006 - dec 2009)
"En renoveringsblogg om vår villa i Grillby/Villberga"
http://villberga.blogg.se/

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar