fredag 31 juli 2009

Flygfoton och kartor

Efter fyra års husletande har vi förstås kommit på en del söktrick, som att inte fylla i kvadratmeter eller antal rum på Hemnet (gör man det missar man husen där uppgifterna inte fyllts i av mäklaren). Men mer om det senare.

En bra resurs när man väl hittat ett intressant objekt har flyg- och satellitbilder från Hitta.se, Eniro och Google Earth varit. Så här nära storstaden är de ofta av bra upplösning, och det går att se tomten och omgivningarna i detalj. Ett hus i Sunnersta i Uppsala, som vi bjöd på förra våren men inte fick, hade till och med flygfoton i sned vinkel hos Eniro. Där såg man alltså inte bara tomten, utan även huset tydligt.

När vi hittade den kortfattade annonsen om Börjefrid på Blocket framgick det inte exakt var huset låg. Genom att söka på ägaren hittade vi dock en angivelse hos Hitta, som dock var felplacerad. Genom uteslutningsmetoden kom vi dock fram till vilket hus det borde vara.

Ibland har man lite otur med gränsen mellan högupplösta och lågupplösta bilder:

Eniro.se 2009 (satellitbildens ålder dock okänd). Den röda pinnen markerar Börje kyrka.

Men fungerar inte den ena källan så kan den andra göra det:
Hitta.se 2009 (fotots ålder okänd). Observera den mystiska banan på åkern utanför huset! Enligt uppgift ska åkern ha legat i träda fram till bara något år sedan. Nu är den dock uppodlad.

Google Earth 2009 (fotots ålder okänt). Ingen bana på åkern! Uppenbarligen taget tidigt på våren, då lövträden saknar blad.

Även kommunerna kan ha kartor och flygbilder på sina hemsidor - här den kanske bästa bilden på huset från ovan:
Uppsala kommun skriver om materialet: "Nya flygbilder från år 2008. Nu kan du se ditt hus eller torp från luften. Varje liten skogsdunge inom Uppsala Kommun finns med på dessa flygbilder."

De flesta mäklarannonser innehåller en tomtkarta. Saknas den kanske man kan hitta den hos närliggande hus som är eller varit till salu (googla!). Bilden nedan visar Börje kyrka och Tiby med omnejd:

Hittar man ingen annan annons kanske man suckar över att Lantmäteriet på sin webbplats inte längre erbjuder gratis kartutdrag över fastigheter. Men den finns andra vägar att gå för att se tomternas utbredning - exempelvis Riksantikvarieämbetets webbplats och tjänst fornsök:
Där får man också veta att impedimenten - högarna på åkern - också är fornlämningar. Fynd och inventeringar finns beskrivna i detalj!

Och kommer man in på historia har Lantmäteriet en fantastisk gratisresurs: http://historiskakartor.lantmateriet.se/. Där kan man zooma in och söka efter träffar i Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Förutom att se dem i datorn kan man också beställa kopior på de historiska kartorna.

Vi gräver oss vidare bakåt i Börjefrids historia:
Ekonomiska karten, 1951. Här ser man den gamla tomtens storlek, innan huset byggdes ut 1954 och tomten utökades. Måbärshäcken följer uppenbarligen den gamla tomtgränsen!

Börjefrid byggdes 1892, och några ytterligare kartor eller tomtkartor som visar huset fanns inte i arkiven. Ibland kan man ha tur och hitta tex orginaldokumentet med avstyckningen av en hustomt. Nästa karta över bygden bakåt i tiden är häradsekonomiska kartan, från 1859-63:
Kartan täcker ett stort område och har därmed dålig upplösning. Man kan närmast ana vägen förbi där huset senare ska ligga.

Tideby - observera den äldre stavningen! -, laga skifte 1854. Här ser man ett grönmarkerat impediment där huset senare byggs. Nedanför är gravhögarna också inritade som impediment i den odlade marken.

Tideby, storskifte 1772. Vad är det för vit fyrkant inritad vid den bruna? De två mindre bruna prickarna borde vara stenar. Marken tillhör enligt A:t det första huset i raden i Tiby.

Ägodelning, 1733. Vacker karta med husets framtida läge tydligt inritat. Observera mängden av småvägar(?) på åkern. På det nedersta impedimentet står det "ättehög" - de hade koll på fornlämningarna även på 1700-talet. Var hus-impedimentet också en fornlämning?

Till sist den äldsta kartan jag hittade över trakten - Byrge, som det stavas då:
Ägomätning, 1635. Observera att vädersträcken är omkastade, med syd uppåt! Även här framgår hus-högen mycket tydligt.

Kartorna går som sagt att beställa utskrifter på, eller i digitalt format. Visst är de vackra, särskilt de tidiga!

Min mor har, samtidigt som detta inlägg författades, forskat lite själv om namnet på byn, Tiby. Via Språkrådets hemsida och vidare till ortsnamn, hittade hon att "byn hette Thidaby tidigare o detta kan ha betydelsen 'byn där gudtjänster förättades'. Såg att namnet finns i skrift från 1300-talet".

För den som vill forska om sitt hus och sin hembygd finns det onekligen mycket att hämta på nätet nuförtiden!

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar