onsdag 30 december 2009

Boktips: Svenska missionskyrkans historia

I mina googlingar efter missionshusbloggar snubblade jag över denna bok från 2007, som kanske kan vara intressant för den som vill läsa mer om missionshusens historia:

Liv och rörelse : Svenska missionskyrkans historia, av Andreasson Hans m.fl
ISBN/Art.nr.: 978-91-52631607
"Missionshusen fanns där, ungdomsgrupperna träffades varje vecka, söndagsskolan var en självklarhet långt in på 1960-talet. Kyrkohistorisk forskning har de senaste decennierna kastat nytt ljus över rörelsen, dess framväxt, etablering och funktion i Sverige och världen. Boken ”Liv och rörelse – Svenska Missionskyrkans historia och identitet” utgiven på Verbum Förlag ger en samlad framställning av utvecklingen fram till dess att Svenska Missionsförbundet blev Svenska Missionskyrkan 2003." http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/verbum/pressrelease/view/154777

Kan köpas för 275 kronor från förlagets hemsida:http://www.verbum.se/

Tidigare boktips är Husen vid Himlastigen, Sune Jonsson 1998, som jag skrev om här >>

/A

P.S. Uppdaterade just inlägget om andra missionshusbloggar med tre nya!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar