lördag 9 januari 2010

Ett besök på Folkrörelsearkivet

I december tittade lilla S. och jag hastigast förbi Folkrörelsearkivet i Uppsala, för att se vad de hade för material om missionsförsamlingen i Börje. Det blev ett kort besök - de skulle precis stänga - och lilla S. tyckte inte att dammiga luntor var så roligt. Medan jag mutade honom med pepparkakor hann jag knäppa några bilder på dokumenten.

Det fanns både kassaböcker, mötesprotokoll och annat, men serierna verkade inte riktigt kompletta. Inressantast är förstås de år det hände saker med huset - ny altartavla, ombyggnader, tillyggnader etc. Jag hann dock bara skrapa på ytan, och djupare efterforskningar kräver nog några timmar.

Här är i alla fall några bilder på slumpvisa sidor:

Sida ur medlemsboken.

Diskussionsprotokoll från kretsmöten i Börje 1916-1918

Handlingar angående avstyckning från fastigheten Tiby 3:1 för sammanläggning med Tiby 3:2. Missionshusets orginaltomt var inte stor!

Sista bilden är en sida från året 1922 i en av kassaböckerna. Bland posterna står både "Glas åt innanfönster 9,41" och "Glasmästare 5:-" upptagna. Lägg också märke till det dyra men tydligen oumbärliga kaffet!

Så här lyder Folkrörelsearkivets egen lista över vad de hade:

ARKIVFÖRTECKNING
MISSIONSFÖRSAMLING BÖRJE


Volymnr: 1

Serierubrik: Mötesprotokoll
Tid: 1916-1970
Anm: (3 band) Med diskussionsprotokoll från kretsmöten i Börje 1916-1918 (1 häfte) samt styrelseprotokoll 1917-1965, spridda år. Häri även: B1 Stadgar, B2 Års- och revisionsberättelser, D1 Medlemsmatriklar, F1 Historiker
Seriesign: A1

Volymnr: -
Serierubrik: Stadgar
Tid: 1927
Anm: Tryckta. Ingår i A1:1
Seriesign: B1

Volymnr: -
Serierubrik: Års- och revisionsberättelser
Tid: 1916-1959
Anm: Inskrivna i protokollsböckerna. Ingår i A1:1
Seriesign: B2

Volymnr: -
Serierubrik: Medlemsmatriklar
Tid: 1938, 1952, u å
Anm: (1 band) Med flyttningsbetyg 1970. Ingår i A1:1
Seriesign: D1

Volymnr: 1
Serierubrik: Fastighetshandlingar
Tid: 1955, 1966
Anm: - Avstyckning 1951, -Försäkringar 1966. Häri även: F2 Testamenten, G1 Kassaböcker 1894-1952, G2 Auktionsprotokoll
Seriesign: F1

Volymnr: -
Serierubrik: Testamenten
Tid: 1934-1956
Anm: Lucka 1935-1954. Ingår i B2:1
Seriesign: F2

Volymnr: -
Serierubrik: Historiker
Tid: 1920
Anm: 25-årshistorik inskriven i protokollsbok 1916-1935. Ingår i A1:1
Seriesign: F3

Volymnr: -, 1
Serierubrik: Kassaböcker
Tid: 1894-1952, 1957-1970
Anm: (2 band). Ingår i F1:1. (1 band) Bunt.
Seriesign: G1

Volymnr: -
Serierubrik: Auktionsprotokoll
Tid: 1896-1918
Anm: Inskrivna i kassaböckerna. Ingår i F1:1
Seriesign: G2

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar