lördag 23 januari 2010

Stora salen 1912

En återkommande post i de gamla kassaböckerna var Börje Blåbandsförening - en nykterhetsförening på kristen grund - som hyrde missionshuset för sammankomster och fester. När jag återigen hade ärenden i stan igår svängde jag förbi Folkrörelsearkivet och bad dem kolla om de hade några foton från föreningen. På Missionshuset hade arkivet ju bara några exteriörbilder från 1970- och 1990-talet.

Och faktiskt - ett enda foto hade de, från Börje Blåbandsförenings tioårsjubileum 1912. Fotot var uppklistrat på en pappskiva och i rätt dåligt skick. Här är min hastigt avfotade kopia:

Jackpot! För visst är fotot taget i salen i Börjefrid? Det är svårt att se några detaljer, men fönstrens rundning ser rätt ut, liksom fönsterbrädorna. Och så är det förstås flera bänkar med, som ser väldigt bekanta ut...


Vinkeln är inte exakt likadan, och bänkarna är ljusare målade, men nog är husets enda kvarvarande bänk 2010 samma! Och om bänken fanns 1912 så är frågan om den inte hängt med ända sedan 1800-talets slut då huset byggdes.

Jag har beställt en digital kopia av bilden från Folkrörelsearkivet - 100 kronor kostade den för privat bruk. På den kanske man kan se fler detaljer, men vår gissning är att fotot är taget mot sydsidans fönster, som nu är inbyggda på vardera sidan i valvet runt altartavlan från 1927.

Börje Blåbandsförenings årsberättelse från 1912 finns i arkivet, och i den listas de lokaler där de hållit möten: "Missionshus, skola, en lada i Tiby samt en byggning i Ahlsta". Året efter är det "Missionshuset, skolan samt en lada i Tiby".

I föreningens 20, 40 och 50-årshistorik nämns att 10-årsfesten hölls den 13 och 14 april 1912. I historikerna tackas också missionsförsamlingen:

1922: "Till Börje Missionsförening som alltid villigt upplåtit sin lokal för föreningen framförs ett varmt Tack". Från 1942 framgår också att föreningen efter det året också slutat ta betalt för lokallånet. I missionsförsamlingens kassabok för 1912 nämns två "Hyra af Blåbanden"-poster på intäktssidan första halvåret. Den första i januari på 7,50, och den andra noterad 28 april på 14,50.

Sammantaget får det nog anses som osannolikt att fotot är taget någon annanstans än i stora salen i Börjefrid. Så, första gamla interiörbilden vi hittat!

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar